Verstopte leidingen?

Verstopte leidingen? Bel de loodgieter

Als water niet meer goed wegstroomt, is de kans groot dat u te maken heeft met verstopte leidingen. Als uw leidingen verstopt zijn, spoelt het water namelijk minder goed of zelfs helemaal niet meer door. Hierdoor ontstaan er ophopingen van water in de leidingen en in bijvoorbeeld de wasbak, waardoor u kans heeft op verdere beschadigingen van de leidingen. Om ervoor te zorgen dat het probleem zo snel mogelijk wordt verholpen en om te voorkomen dat er verdere beschadigingen optreden, wordt aangeraden om een loodgieter te bellen.

Wat doet de loodgieter?

Een loodgieter is gespecialiseerd in het verlenen van verschillende diensten, waaronder het herstellen van verstopte leidingen voor een betere doorstroming. Zo komt een loodgieter te hulp als de leidingen van de wasbak verstopt zijn, maar kan de loodgieter ook helpen als uw kind bijvoorbeeld speelgoed door het toilet heeft gespoeld en er een verstopping ontstaan is. En omdat een loodgieter gespecialiseerd is in het herstellen van verstoppingen in de leidingen, kan hij u altijd helpen als u hier te maken heeft en kan ieder probleem in de leidingen opgelost worden.

Hoe gaat een loodgieter te werk bij een verstopte leiding?

Bij het herstellen van verstopte leidingen voor een betere doorstroming, kijkt de loodgieter eerst waar de verstopping door veroorzaakt wordt. Dit kan namelijk een vloeibare substantie zijn zoals vet in leidingen van de wasbak, maar ook een harde substantie zoals bij het doorspoelen van speelgoed in het toilet. Als eenmaal is vastgesteld waardoor de verstopping veroorzaakt wordt, kijkt de loodgieter hoe de verstopping verholpen dient te worden voor het beste resultaat. Hierbij is het natuurlijk gewenst dat niet de gehele leiding vervangen hoeft te worden, maar dat er juist zo min mogelijk kosten gemaakt worden. Heeft de loodgieter een goede oplossing gevonden, dan past hij deze direct toe door de leidingen te repareren.

 

 

baden